artikel

...
liefde zaterdag 3 december 2022 Stefan

opdracht, vervang iemands naam met een werkwoord.
en schrijf een gedicht, of iets wat daar voor jou op lijkt.

[naam] is voelen en voelen is [naam]

Ik wil voelen wat jij voelt.
ik wil bloeien zoals jij bloeit.
mijn hart schreeuwt en loopt over door voelen.
Voelen hoe het is om je in mijn armen te houden
Voelen hoe het is om je dromen te verwerkelijken
Voelen is wat ik voel, als een onbegrensd verlangen.
Voelen is wat ik zie, als ik opsta en naar bed ga.
Voelen is wat ik hoor, als ik mijn ogen sluit en aan niks denk.
Voelen is wat ik proef al sinds onze eerste ontmoeting.

ik wil voelen begeren.
ik wil voelen beminnen.
ik wil voelen beklimmen.
ik wil voelen beginnen.

voelen beangstigd mij
voelen laat mij voelen wat ik nog nooit gevoeld heb.
voelen laat mij zien wat ik nog nooit gezien heb.
voelen geeft mij het gevoel dat ik mezelf mag zijn.
voelen is het beste gevoel wat mij overkomen is.
voelen haalt het beste gevoel in mij naar boven.

voelen is voelen
wil jij voelen wat ik voel?
voel jij wat ik voel(en)?
voelen is [naam] en wat ik wil is voelen is voelen.

7 277 0